INFO


Covid-19

Sist oppdatert: 25. januar 2021

Grunnet usikkerheten rundt den pågående pandemien vet vi ikke med sikkerhet hvordan situasjonen kommer til å være i september. Vi, i likhet med alle andre, håper på en mest mulig normal hverdag, og at vi får arrangert en fysisk itDAGENE. Vi planlegger for fysisk arrangement, men hvis vi utover i mai ikke ser noen bedring av situasjonen vil det bli besluttet å gå for digitalt. Vi opplevde årets digitale løsning som vellykket, og ser på dette som et fint alternativ for gjennomføring. Vi setter smittevern først, og dersom det ikke lar seg gjøre kan vi ikke ta risiko ved å arrangere fysisk.