INFO


Covid-19

Sist oppdatert: 14. juni 2021

Det er mye usikkerhet rundt den pågående pandemien og arrangementer som itDAGENE. Styret har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Trondheim og sammenlignet oss med tilsvarende arrangementer. Basert på dette har vi besluttet å planlegge for fysisk itDAGENE. Vi vil selvfølgelig sette smittevern som førsteprioritet, som kan medføre ulike tiltak under arrangementet for å opprettholde dette.

Dersom smittesituasjonen skulle forverre seg og det ikke vil være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fysisk, vil vi kunne endre til digitalt og gi beskjed om dette i forkant. Vi opplevde årets digitale løsning som vellykket, og ser på dette som et fint alternativ for gjennomføring. Datoen vil derimot ikke flyttes med det første.