Om itDAGENE

Sist oppdatert: 8. januar 2019

itDAGENE er et årlig kontaktskapende arrangement mellom IT-studenter og næringsliv ved NTNU. I motsetning til mange andre bedriftsdager på NTNU, arrangeres ikke itDAGENE av en linjeforening, men av studenter fra 3. klasse datateknologi og 3. klasse kommunikasjonsteknologi ved NTNU. Under itDAGENE får bedrifter markedsført seg overfor studenter gjennom stands, kurs og mingling på bankett.

Stands

Hovedattraksjonen ved itDAGENE er standsene til bedriftene. Her kan du som student bli kjent med bedriftene, høre hvordan det er å jobbe for dem og kanskje det til og med blir en sommerjobb? Hvert år kommer en rekke bedrifter på utgikk etter studenter, og itDAGENE prøver hvert år å få tak i en god mix av bedrifter i bransjen.

Kurs

Under hele itDAGENE arrangeres det kurs, alt fra kurs om maskinlæring til hvordan bygge opp din CV. Kursene er gratis og det er bare å møte opp.

Bankett

Mandag 9. september samles studenter og bedriftsrepresentanter til hyggelig lag og underholdning. Dette er en super måte å komme enda nærmere bedriftene. Billetter selges i forkant av itDAGENE.