Logo til NAV IT

Nyutdannet utvikler i 2022 og lyst til å gjøre en forskjell?

NAV IT leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker gjennom alle livets faser. Vi utvikler kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn med moderne teknologi. I dag er vi en avdeling på nærmere 800 mennesker med ekspertise innen utvikling, data, design, sikkerhet, skyteknologi og mye mer.  

Nå er vi midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei innenfor vårt fagområde. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag.

Er du ferdig med studiene i 2022 og vil ha drømmejobben i boks allerede? Da håper vi at du leser videre og sender inn en søknad!

Som nyutdannet er det viktig med en god overgang fra studiene til arbeidslivet. Derfor vil vi prioritere å gi deg tid til å prøve ut nye ting, lære og ikke minst ha rom for å feile. Du vil bli en del av vårt program for nyutdannede og får oppfølging og opplæring til å bli en god utvikler! Hos oss vil du jobbe tett i et produktteam som har det fulle ansvaret for applikasjonene teamet utvikler. Det betyr at dine ideer og meninger blir hørt og du er med på å bestemme kursen fremover.

I NAV tror vi på prinsippet om offentlig finansiert – offentlig tilgjengelig, vi koder derfor i stadig større grad åpent ( https://github.com/navikt ). Bredden i teknologi-stacken til NAV gir mange spennende muligheter. Her finner du team som jobber med Javascript og mye React/TypeScript på forskjellige steder, masser av mikrotjenester i Java og Kotlin, millioner av meldinger i Kafka og mange andre spennende teknologier.

I NAV vil du bli del av et miljø som stadig utforsker ny teknologi og nye arbeidsmåter, og som er opptatt av kompetansedeling og kontinuerlig læring. Vi håper du har lyst til å bli med på å bygge morgendagens velferdsløsninger og gleder oss til å motta søknaden din!

Arbeidsoppgaver
Du vil jobbe som utvikler i et team, og sammen vil dere ha det tekniske ansvaret for en løsning og kontinuerlig forbedre denne over tid. Arbeidsoppgavene vil være utvikling på både front-end og back-end, samt bidra til at løsninger kommer over på vår nye plattform som baserer seg på bl.a. Kubernetes og Docker. I NAV IT har vi et sterkt fagmiljø og her ønsker vi at du både bidrar og deltar. Du vil få store faglige utfordringer, og muligheter til å utforme sentrale IT-løsninger i Norge.

Kvalifikasjoner

 • Ved tiltredelse må du ha fullført relevant utdanning på høyskole/universitet på enten Master- eller Bachelor-nivå
 • Vitnemål med karakterer må vedlegges for å bli vurdert
 • Du må ha erfaring med relevant Java/Kotlin og/eller Javascript utvikling de siste 2 årene fra studier
 • Du må være kvalitetsbevisst i forhold til koden du leverer med hensyn på ”clean code” og testing
 • Du må ha interesse for moderne software-utvikling med fokus på kontinuerlige leveranser og ”cloud native” applikasjoner
 • Du må ha interesse for smidige metoder
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig, og sulten på å lære mer
 • Du klarer å formidle tekniske problemstillinger til ulike målgrupper
 • Du søker og gir tilbakemeldinger, og lærer av både suksess og feil
 • Du har interesse for, og tanker om hva som er god applikasjonsarkitektur
 • Du trives med å jobbe både i team og selvstendig
 • Du tror på at vi er aller best sammen, og praktiserer dette både i og utenfor teamet

Vi tilbyr

 • Det vi mener er i ferd med å bli Norges mest spennende miljø for utviklere. Med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • Stilling som rådgiver i stillingskode 1434, kr. 483 700 til kr. 650 300 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Fokus på faglig utvikling og kompetansedeling
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere
 • Fleksitid og sommertid
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller «hull i CV» om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

 • Bedrift:NAV IT
 • Frist:24. oktober
 • Type:Fast stilling
 • Klassetrinn:5. trinn
 • Sted:Oslo
 • Publisert:14. september 2021

Søk her