Logo til Politiets IKT-tjenester

Vil du kode spennende applikasjoner i politiets skytjeneste?

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

"Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. " Catherine Janson, IT-direktør

Vil du bli en teknolog med et oppdrag?

IT spiller en nøkkelrolle i alt politiet gjør – enten det handler om forebygging, etterretning eller blålys hvor sekundene teller. Som utvikler hos oss vil du jobbe tett med brukerne av tjenester som bidrar til å løse politiets samfunnsoppdrag. I tillegg til spennende politifaglige og IT-sikkerhetsmessige problemstillinger, blir du en del av et solid fagmiljø med sterkt fokus på erfaringsdeling og kompetansebygging.

Arbeidsoppgaver

Som utvikler hos oss vil du jobbe sammen med et team av andre utviklere. Arbeidsmiljøet preges av en samarbeidende kultur med flat struktur og fokus på å skape verdi. Løsningene våre er designet for hyppig endringstakt, med standardiserte grensesnitt for samarbeid og datautveksling og mikrokomponenter i en hendelsesbasert arkitektur. Utviklere hos oss er nøkkelpersoner i planlegging og estimering, design og arkitektur, utvikling, code review og automatisert testing.

Politiets IKT-tjenester har også fagforum der du vil delta med erfaringer, kodedeling og faglige problemstillinger. Arbeidstid vil hovedsakelig være på dagtid, men enkelte stillinger vil kunne inngå i vaktordning med kompensasjon.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (bachelor/master), innen IKT. Dokumentert relevant erfaring med utvikling kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med utvikling i Java
 • Erfaring med hendelsesorientert arkitektur
 • Fordel med erfaring med smidig utvikling og DevOps
 • Fordel med erfaring med Docker og Kubernetes
 • Fordel med erfaring med Angular, React, Typescript, Javascript, Spring, REST, SOAP, Testutvikling, SQL, Kafka, GitOps eller Kotlin.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Samfunnsengasjert og kvalitetsbevisst med evne til å se flere perspektiv
 • Opptatt av å lage enkle, gode løsninger i et komplekst landskap
 • Er faglig nysgjerrig og opptatt av læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Initiativrik og opptatt av å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Opptatt av å bygge en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback som en naturlig del av arbeidsdagen
 • Analytisk, selvstendig og kvalitetsbevisst

Vi tilbyr
Hos oss finner du et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og masse faglige diskusjoner og utforsking av gode og nye løsninger. Vi jobber tett med brukerene våre, og har fokus på kvalitet i løsningene. Teamet er sosialt og sammensveiset, og vi gjør mye gøy sammen.

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, og fleksibilitet mht. arbeidssted
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid, sommertid og to timer trening i arbeidstiden per uke
 • Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 550 000 - 960 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

 • Frist:30. september
 • Type:Fast stilling
 • Klassetrinn:3. - 5. trinn
 • Sted:Oslo
 • Publisert:16. september 2021

Søk her